Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-05-21 05:02:11

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180420/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU W RAMACH PRZEBUDOWY MOSTU NAD POTOKIEM KOPYDŁO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 W KM 18+634 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180413/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PROJEKT WRAZ Z WYKONANIEM KOREKTY GEOMETRII SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 Z DROGĄ GMINNĄ UL. STAROWIEJSKA W JASKROWIE - GMINA MSTÓW (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ).

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180228/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BIERAWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 30+532 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY (NR JNI: 04060074).Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl