Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-10-23 17:36:52

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/190918/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/190904/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 OD KM 0+000 DO KM 5+861 (KUŹNIA RACIBORSKA ? NĘDZA) ? DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/190906/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH:(...)

Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/190903/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI I POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 I 905

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/190813/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/190807/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD PRZEJŚCIA GRANICZNEGO DO RONDA W JASNOWICACH

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/190627/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 ? DOKUMNETACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/190712/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 939 (UL. CIESZYŃSKA) Z ULICĄ ZDROJOWĄ I SZNELOWIEC W PSZCZYNIE.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/190607/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT MOSTU Z PODNIESIENIEM KLASY NOŚNOŚCI NAD RZEKĄ SUMINA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 W KM 4+772 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYMZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl