Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-12-18 05:59:57

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/171012/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI PIETROWICE WIELKIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170928/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ZDW W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 2 PROJEKTY WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM:

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170908/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD KM 30+400 DO KM 31+840 OD MIEJSCOWOŚCI SIERBOWICE DO MIEJSCOWOŚCI DZWONO-SIERBOWICE, WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/170907/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI PIETROWICE WIELKIE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170627/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ A (ZADANIE 1 I 2) I CZĘŚĆ B (ZADANIE 3)Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl