Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-06-24 13:50:39

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170403/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem roboty ziemne, roboty montażowe sieci, roboty kanalizacyjne, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie i wykonanie oznakowania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji


Data archiwizacji: 2017-08-25 11:31:46

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia udzielenie_wodzislaw.PDF pobierz [61 kB]
2017-05-26 14:46:49
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_wodzislaw_strona.PDF pobierz [70 kB]
2017-05-19 09:59:03
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert sesja_otwarcia_wodzislaw.PDF pobierz [72 kB]
2017-04-28 13:08:09
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu wodzislaw_ogloszenie.PDF pobierz [264 kB]
2017-04-13 11:09:21
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wodzislaw_siwz.PDF pobierz [2964 kB]
2017-04-13 11:09:36
zobacz szczegóły SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ wodzislaw_omyka_strona.PDF pobierz [40 kB]
2017-04-26 09:48:19
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA dokumentacja.rar pobierz
2017-04-13 11:15:38
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia wodzislaw_odpowiedz_ww_strona.PDF pobierz [55 kB]
2017-04-24 13:37:30

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl