Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-06-24 13:26:01

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180227/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S69 (S1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

- budowę obwodnicy - drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km;

- budowę skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką;

- budowę dróg dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy projektowanej obwodnicy;

- budowę obiektów inżynierskich;

- budowę zbiornika retencyjnego;

- budowę stanowiska do kontroli pojazdów;

-  przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja deszczowa, sieci drenarskie, gazociąg średniego ciśnienia, gazociąg wysokiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna nN, SN, WN - 110 kV, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna,

- wykonanie odwodnienia,

- budowę kanału technologicznego,

- wycinkę drzew i krzewów,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 


Data archiwizacji: 2018-10-22 11:24:45

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia notice.pdf pobierz [123 kB]
2018-07-24 09:15:20
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_buczkowice_strona_.PDF pobierz [65 kB]
2018-07-09 12:51:50
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_buczkowice.PDF pobierz [75 kB]
2018-05-28 13:44:31
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia notice zmiana ogloszenia.pdf pobierz [73 kB]
2018-05-08 13:07:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS065-144059-pl roboty budowlane.pdf pobierz [154 kB]
2018-04-04 15:51:11
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz obwodnica buczkowice rob.budowlane.pdf pobierz [7679 kB]
2018-04-04 15:51:11
zobacz szczegóły Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu DUUE 2018-OJS143-326142-pl.pdf pobierz [123 kB]
2018-07-27 09:17:41
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA SIWZ- nowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ omylka_siwz_buczkowice.PDF pobierz [105 kB]
2018-05-24 12:29:44
zobacz szczegóły opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [69 kB]
2018-05-14 08:29:44
zobacz szczegóły Załączniki do zapytań z dnia 10.05.2018 r. załączniki do odpowiedzi.rar pobierz
2018-05-10 14:25:10
zobacz szczegóły WERSJA EXCEL DO PISMA O ZMIANACH Z DNIA 08.05.2018 R. (2) Obwodnica Buczkowic przedmiar - 07.05.2018.xls pobierz [63 kB]
2018-05-08 13:09:21
zobacz szczegóły WERSJA EXCEL DO PISMA O ZMIANACH Z DNIA 08.05.2018 R. (1) Obwodnica Buczkowic_TER_oferta - 07.05.2018.xls pobierz [67 kB]
2018-05-08 13:09:06
zobacz szczegóły PISMO INFORMACJA O ZMIANACH Z DNIA 05.05.2018 R. zmiana_buczkowice.PDF pobierz [129 kB]
2018-05-08 13:08:26
zobacz szczegóły INSTRUKCJA JEDZ Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf pobierz [1216 kB]
2018-04-04 15:51:11
zobacz szczegóły EDYTOWALNY JEDZ WORD jedz edytowalny - zalacznik nr 3.doc pobierz [194 kB]
2018-04-04 15:51:11
zobacz szczegóły JEDZ ELEKTRONICZNIE espd-request.zip pobierz [85 kB]
2018-04-04 15:51:11
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy przetargowe.rar pobierz
2018-04-04 15:51:11
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_obw_buczkowice.PDF pobierz [90 kB]
2018-05-21 14:27:20
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi_na_pytania_buczkowice.PDF pobierz [345 kB]
2018-05-10 14:26:47
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zap_buczkowice.PDF pobierz [54 kB]
2018-04-16 10:23:32

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl