Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-05-23 02:37:47

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180830/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD KM 47+350 DO KM 48+080 NA ODCINKU ŻARKI - NIEGOWA.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie polega na wykonaniu: robót rozbiórkowych, robót nawierzchniowych, wzmocnieniu poboczy oraz oznakowaniu poziomym. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót oraz Wytycznych.


Data archiwizacji: 2019-01-18 10:50:58

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZARKI-NIEGOWA.pdf pobierz [115 kB]
2018-10-19 10:33:45
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_zarki_si.PDF pobierz [125 kB]
2018-10-09 14:52:09
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_zarki.PDF pobierz [74 kB]
2018-09-20 11:33:41
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŻARKI-NIEGOWA.pdf pobierz [208 kB]
2018-09-04 11:50:45
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_zarki_niegowa.PDF pobierz [1251 kB]
2018-09-04 11:50:45
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA DW 789 Żarki - Niegowa remont.rar pobierz
2018-09-04 11:50:45

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl