Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-05-23 03:21:23

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180905/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA: ZADANIE 1 REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 16+880 DO KM 18+430 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ZADANIE 2 NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH ORAZ BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych: w zadaniu 1 - wymiana warstw nawierzchni jezdni DW nr 938, remoncie istniejących poboczy, dostosowaniu wysokościowym istniejących zjazdów, odtworzeniu organizacji ruchu - oznakowania poziomego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji; w zadaniu 2 - wymiana warstw nawierzchni jezdni DW nr 938, remoncie istniejących poboczy, dostosowaniu wysokościowym istniejących zjazdów, odtworzeniu organizacji ruchu - oznakowania poziomego oraz budowę zatok autobusowych.


Data archiwizacji: 2019-01-22 13:42:09

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [117 kB]
2018-10-23 12:07:49
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona_zadanie_2_hazlach.PDF pobierz [63 kB]
2018-10-15 13:09:00
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona_zadanie_1_hazlach.PDF pobierz [65 kB]
2018-10-15 13:08:44
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_ot_hazlach.PDF pobierz [100 kB]
2018-10-01 11:39:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [219 kB]
2018-09-13 08:53:14
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_hazlach.PDF pobierz [2583 kB]
2018-09-13 08:53:14
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA matrerialy do postepowania.rar pobierz [99763 kB]
2018-09-13 08:53:14
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zap_hazlach.PDF pobierz [81 kB]
2018-09-21 13:29:01

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl