Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-06-24 13:31:21

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/190329/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78, ETAP II.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót dla zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku o łącznej długości ok. 24,5 km (odcinki I÷V).

Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 13/2018 z dnia 28.06.2018 r. znak: IFXIII.7820.7.2018.

Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_791.PDF pobierz [104 kB]
2019-06-12 13:31:15
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie 2 dw791.pdf pobierz [99 kB]
2019-05-28 09:05:56
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie dw791.pdf pobierz [67 kB]
2019-05-15 09:57:41
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dw791.pdf pobierz [162 kB]
2019-04-11 10:27:36
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_791.pdf pobierz [15027 kB]
2019-04-11 10:27:36
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2 DO DUUE przekazane sprostowanie_ogł_zmiana_2.pdf pobierz [102 kB]
2019-05-23 15:00:26
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI Z DNIA 23.05.2019 R. załączniki do odpowiedzi.zip pobierz [8157 kB]
2019-05-23 15:00:03
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_dw_791.PDF pobierz [83 kB]
2019-05-13 12:23:25
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE przekazane sprostowanie_ogł_zmiana_1.pdf pobierz [72 kB]
2019-05-13 12:22:57
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK - DOKUMENTACJA DO ZAPYTANIA Z DNIA 26.04.2019 R. DW_791_DOKUMENTACJA.zip pobierz
2019-04-26 13:28:27
zobacz szczegóły JEDZ_espd espd-request.zip pobierz [84 kB]
2019-04-11 10:29:24
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE.docx pobierz [124 kB]
2019-04-11 10:27:36
zobacz szczegóły KOSZTORYSY OFERTOWE_excel DW 791 - Koszt. ofertowy TER.xls pobierz [1177 kB]
2019-04-11 10:27:36
zobacz szczegóły KLUCZ PUBLICZNY KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2c5dc0c3-1648-4fb6-af46-5951df2fa0d8.asc pobierz
2019-04-11 10:27:36
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA DW 791 PRZETARG.zip pobierz
2019-04-11 10:27:36
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_791.PDF pobierz [74 kB]
2019-05-30 13:50:12
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 3. pytania_791.PDF pobierz [1071 kB]
2019-05-23 14:59:28
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_dw_791.PDF pobierz [73 kB]
2019-05-09 14:34:49
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytanie_791.PDF pobierz [84 kB]
2019-04-26 12:53:45

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl