Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Rozrywki

Czas wygenerowania treści 2024-04-20 10:17:22

Zarządzenie Dyrektora Teatru Rozrywki z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie: zasad i cen wynajmu scen Teatru

Nr.: 10/2023
Data dokumentu: 2023-04-26

Na podstawie §5.2, §7.1.4 oraz §10 Statutu Teatru Rozrywki zarządzam co następuje:

§1 Zasady i ceny wynajmu scen oraz sal prób Teatru Rozrywki są zawarte w zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2 Dyrektor Teatru jest upoważniony do udzielania rabatów od cen wskazanych w załączniku nr 1 do Zarządzenia w sytuacji, gdy najem: - będzie zawarty na co najmniej dwa następujące po sobie dni przy minimum jednym spektaklu w ciągu dnia, - z uzasadnionych względów będzie wymagał minimalnego zaangażowania obsługi, - będzie dotyczył realizacji wydarzeń charytatywnych, promujących ważne cele społeczne, edukacyjne lub statutowe Teatru.

§3 Osobami odpowiedzialnymi za właściwe stosowanie zarządzenia są Kierownik Biura Promocji i Obsługi Widzów oraz Specjalista ds. impresaryjnych.

§4 Nadzór nad właściwym stosowaniem pełni Dyrektor Teatru i Główny Księgowy.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 27 kwietnia 2023r. i uchyla Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Teatru Rozrywki z dnia 1 lipca 2020r.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Wynajem Teatru Rozrywki - zarządzenie bez podpisów.pdf [172 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista Administrator Systemów Komputerowych Kajetan Latacz 2023-05-22 14:45:14
Ostatnia aktualizacja: Specjalista Administrator Systemów Komputerowych Kajetan Latacz 2023-05-22 14:46:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Gajewska
Rejestr zmian dokumentu

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1   41-500 Chorzów
tel.: (+48) 323 461 930
fax.: (+48) 323 461 939
NIP: 627-001-18-44 REGON: 001238005
e-mail: sekretariat@teatr-rozrywki.pl
teatr-rozrywki.pl