Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Rozrywki

Czas wygenerowania treści 2024-05-23 22:52:45

Zarządzenie w sprawie zbycia środka trwałego Teatru oraz powołania Komisji Przetargowej

Nr.: 17/2023
Data dokumentu: 2023-07-28

Na podstawie:

  • art. 27 .2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. t. jedn. z 2020r. poz. 194 z późn. zmian.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. nr 97 poz. 443 z późn. zmian.),
  • §5.2, §7.1.3 oraz §10.2 Statutu Teatru Rozrywki, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego zbycia środka trwałego Teatru Rozrywki wpisanego do rejestru środków pod nr 1/16 będącego lokalem mieszkalnym położonym w Chorzowie przy ul. Szczecińskiej 10, lokal 16A,

§ 2

Postępowanie przeprowadzić zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołać Komisję Przetargową, składającą się z Pracowników Teatru Rozrywki, w składzie:

  • Marek Myszkowski - Przewodniczący Komisji,
  • Dawid Czyż - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Monika Grela - Sekretarz Komisji
  • Agnieszka Kula - Członek Komisji,
  • Małgorzata Szczęśniak - Członek Komisji,

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć: Głównemu Księgowemu Teatru, Radcy Prawnemu Teatru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.07.2023r.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zarzadzenia 17-2023 zbycie mienia - DA lok 16A__Regulamin.pdf [144 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista Administrator Systemów Komputerowych Kajetan Latacz 2023-08-08 15:57:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Dorota Borowy
Dokument podpisano: 2023-07-28
Rejestr zmian dokumentu

Teatr Rozrywki
ul. Konopnickiej 1   41-500 Chorzów
tel.: (+48) 323 461 930
fax.: (+48) 323 461 939
NIP: 627-001-18-44 REGON: 001238005
e-mail: sekretariat@teatr-rozrywki.pl
teatr-rozrywki.pl