Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-28 13:29:10

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Data dokumentu: 2020-08-10

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym, aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apeluję, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Do odwołania wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w załączniku.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Ogłoszenie SARS-CoV-2_10-08-2020.pdf [578 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-08-10 12:43:27
Odpowiedzialny merytorycznie: ZDW
Dokument podpisano: 2020-08-10
Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl