Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-04-13 12:36:52

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/201113/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH I WYDZIELENIE ODCINKÓW Z ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH, DLA KTÓRYCH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE UZYSKAŁO DECYZJĘ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI
Data archiwizacji: 2021-03-18 11:42:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WP/B/201124/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W 2021 R.
Data archiwizacji: 2021-03-29 13:52:36

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/B/201105/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
WYKONANIE POMIARÓW POZIOMU HAŁASU NA 4 ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW W KATOWICACH
Data archiwizacji: 2021-03-02 13:59:10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/B/201026/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
AKTUALIZACJA PROGRAMU PRACY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ? SKRZYŻOWANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 Z UL. PLEBISCYTOWĄ, STALMACHA I MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI LUBLINIEC WRAZ Z DOSTOSOWANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ.
Data archiwizacji: 2021-02-17 14:12:34

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/200924/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIERUŃ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
Data archiwizacji: 2021-04-01 11:49:02

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/201014/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Data archiwizacji: 2021-02-25 13:52:34

Usługi Społeczne
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WA/US/200923/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA: URZĄDZEŃ, OBIEKTÓW I WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH PRZY UL. LECHICKIEJ 24, BĘDĄCEJ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.
Data archiwizacji: 2021-03-10 14:09:08

Zamówienie z wolnej ręki


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl