Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-23 23:54:54

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że od dnia 01.01.2023 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 65 000 zł do wartości niższej niż kwota 130 000 zł oraz o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł, prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice (w przypadku problemów z linkiem, proszę o jego przekopiowanie i wklejenie w przeglądarce).

 

Archiwum ogłoszeń

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/221122/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Data archiwizacji: 2023-05-18 12:18:59

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/221128/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 UL. JASTRZĘBSKA W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI.
Data archiwizacji: 2023-06-28 15:13:23

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/PN/221114/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1”.
Data archiwizacji: 2023-07-18 14:55:38

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220926/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DW 786 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL DO GRANICY WOJEWÓDZTWA:
Data archiwizacji: 2023-03-16 12:35:38

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WA/TP/221021/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA: URZĄDZEŃ, OBIEKTÓW I WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH PRZY UL. LECHICKIEJ 24, BĘDĄCEJ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZDW W KATOWICACH.
Data archiwizacji: 2023-03-24 12:55:19

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/221007/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ŻYLICA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W KM 22+527 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK O NR. EWID. 262.
Data archiwizacji: 2023-05-22 14:20:11

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl