Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-11-27 02:45:24

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie z wolnej ręki
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/PN/211105/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 930 (UL. WOLNOŚCI) W POŁOMI - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Zamówienie publiczne - tryb podstawowy wariant 1
Zamówienie z wolnej ręki
Przetarg nieograniczony


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl