Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 10:32:51

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/PN/221114/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1”.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220926/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DW 786 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL DO GRANICY WOJEWÓDZTWA:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl