Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-08-05 20:23:59

Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/210729/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH I DOŚWIETLENIE 19 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ? Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI (...)

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/210706/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 NA ODCINKU OD KM 11+320 DO KM 12+041 W MIEJSCOWOŚCI LALIKI.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/210720/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO, OZNAKOWANIA POZIOMEGO ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY ? Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/210719/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
AWARYJNA NAPRAWA PODPÓR WRAZ Z WYMIANĄ ŁOŻYSK MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W BĘDZINIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 910 ZGODNIE Z DECYZJĄ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/210707/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI ? DOKOŃCZENIE ZADANIAZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl