Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-11-27 03:40:18

Ogłoszenia o wynikach

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI ART. 359 PKT 2 - TRYB PODSTAWOWY, WARIANT 1
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WA/TP/211104/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA: URZĄDZEŃ, OBIEKTÓW I WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH PRZY UL. LECHICKIEJ 24, BĘDĄCEJ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZDW W KATOWICACH

ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WP/B/211019/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W 2022 R.

Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-G/W/211022/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie usług geodezyjnych z podziałem na 2 części: Część A i Część B.

Zamówienie z wolnej ręki
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211001/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
AWARYJNA NAPRAWA PODPÓR WRAZ Z WYMIANĄ ŁOŻYSK MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W BĘDZINIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 910 ZGODNIE Z DECYZJĄ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/210902/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH I DOŚWIETLENIE 7 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ? Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI (...)Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl