Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-08-05 19:47:03

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/210705/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH I PRZEPOMPOWNI WÓD OPADOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI (...)

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/B/210709/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
WYKONANIE POMIARÓW POZIOMU HAŁASU NA 7 ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.

Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-G/W/210709/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie usług geodezyjnych z podziałem na 2 części: Część B.

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/210705/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH I DOŚWIETLENIE 33 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ? Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI (...)

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/210531/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI ZRID DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK 78, ETAP II”

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/210602/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REALIZACJA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW STAŁYCH ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK I DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 906 W MIEJSCOWOŚCI LUBLINIEC Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/B/210528/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie wideorejestracji nawierzchni oraz korytarza drogi na całej sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/PN/210505/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA ORAZ PIELĘGNACJI I UTRZYMANIU ZIELENI Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI (...)Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl