Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 10:21:59

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WA/TP/221021/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA: URZĄDZEŃ, OBIEKTÓW I WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH PRZY UL. LECHICKIEJ 24, BĘDĄCEJ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE ZDW W KATOWICACH.

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/221017/3
Rodzaj zamówienia: Usługi
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ”PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODC. OD DK44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK1”.

Zamówienie z wolnej ręki
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WP/B/220909/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE OKREŚLONYM W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/220914/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK OD KM 25+310 DO KM 26+664 ORAZ OD KM 29+570 DO KM 31+940.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WA/TP/220914/1
Rodzaj zamówienia: Dostawy
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH I SPRZĘTU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl