Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-03-04 12:35:45

Ogłoszenia o wynikach

Zamówienie z wolnej ręki
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/B/201012/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI ZRID DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78"

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WP/B/201124/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W 2021 R.

Przetarg nieograniczony
Usługi Społeczne


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl