Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:10:09

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/140801/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ? BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 Z DROGĄ POWIATOWĄ I GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI KALETY DRUTARNIA

Opis przedmiotu zamówienia:

PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 Z DROGĄ POWIATOWĄ I GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI KALETY DRUTARNIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: prace rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni, rozbiórkę nawierzchni chodników, parkingów, wjazdów, rozebranie krawężników i obrzeży), roboty ziemne, prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego (kanały rurowe i przykanaliki z tworzywa sztucznego, studnie rewizyjne, studzienki wraz z wpustami żeliwnymi), wykonanie podbudów (warstwa mrozoodporna z kruszywa, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa bitumiczna AC 22P), nawierzchni bitumiczne (warstwa wiążąca AC 16W, warstwa ścieralna SMA 11), roboty brukarskie (wykonanie pierścienia ronda i zatoki autobusowej z kostki kamiennej, nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, miejscach postojowych, zjazdach i wejściach do posesji, zabudowa krawężników i obrzeży na ławie betonowej), humusowanie terenu, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych zatwierdzeń, wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruch, przebudowę (przełożenie) sieci uzbrojenia terenu w rejonie inwestycji w tym: sieć wodociągowa, elektryczna, teletechniczna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

 


Data archiwizacji: 2014-12-12 13:00:14

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia udzielenie.PDF pobierz [75 kB]
2014-09-12 12:53:51
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_kalety.PDF pobierz [81 kB]
2014-09-04 09:51:56
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert INFORMACJA.Z.OTWARCIA.OFERT.KALETY000.PDF pobierz [47 kB]
2014-08-21 13:30:02
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogl_kalety_drutarnia.PDF pobierz [311 kB]
2014-08-06 13:54:13
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia kalety_drutarnia_siwz.PDF pobierz [1775 kB]
2014-08-06 13:54:13
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA KALETY.DRUTARNIA.PDF pobierz [41 kB]
2014-08-20 14:19:56
zobacz szczegóły katalog z plikamido pobrania 05. Odwodnienie
katalog z plikamido pobrania Rysunki
katalog z plikamido pobrania Plany
Proj_ramka_tabl_kd.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
Studzienki_przelo.pdf pobierz
Prof_kd.pdf pobierz
Kalety_orientacja.pdf pobierz
Studzienki_polacz.pdf pobierz
Wpust_uliczny_.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Opisy
Zmat_kd.pdf pobierz
Optech_PW_kd.pdf pobierz
Zwpust_kd.pdf pobierz
Zstudn_kd.pdf pobierz
Str_tyt_kd.pdf pobierz
Ośw_proj_PW_kd.pdf pobierz
Ośw_dot_zieleni_kd.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 06. Wodociągi
katalog z plikamido pobrania Opis
Ośw_dot_zieleni_w.pdf pobierz
Ośw_proj_PW_w.pdf pobierz
Optech_PW_w.pdf pobierz
Str_tyt_w.pdf pobierz
Zmat_w.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
katalog z plikamido pobrania Plany
Proj_ramka_tabl_w.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
Sch_w.pdf pobierz
Kalety_orientacja.pdf pobierz
Bloki_oporowe.pdf pobierz
Prof_w.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 08. PZT
katalog z plikamido pobrania rysunki
PZT_00.pdf pobierz
PZT_01-2.pdf pobierz
PZT_01-1.pdf pobierz
PZT_02.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania opis
3. PZT - Karta Uzgodnień.pdf pobierz
5. PZT - Zawartość PZT.pdf pobierz
4. PZT - Spis działek.pdf pobierz
6. PZT - Opis techniczny.pdf pobierz
1. PZT - Strona tytulowa.pdf pobierz
2. PZT - Zawartość dokumentacji_PB.pdf pobierz
PZT_całość.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 07.Specyfikacje
Str_tyt_sst.pdf pobierz
SST_calosc.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 01. PW + docelowa org. ruchu
D-06 Plan tyczenia PW 408x830.pdf pobierz
D-03 Profile PW 285x1120.pdf pobierz
D-09 Podział robót na etapy PW 408x830.pdf pobierz
D-05 Plan warstwicowy PW 408x830.pdf pobierz
D-02 Sytuacja PW 408x830.pdf pobierz
D-04 Przekroje konstrukcyjne PW 408x1300.pdf pobierz
D-07 Przekroje poprzeczne PW 408x1037.pdf pobierz
D-08 Analiza przejezdności ronda PW 408x730.pdf pobierz
D-01 Orientacja PW 285x400.pdf pobierz
D-10 Docelowa organizacja ruchu PW 408x830.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 09. Specyfikacje zamienne WT ZDW 2014
WT AC 16W.pdf pobierz
WT AC 22P.pdf pobierz
WT SMA 11S.pdf pobierz
WT ZM.pdf pobierz
WT PKSM.pdf pobierz
WT OP.pdf pobierz
WT BT.pdf pobierz
WT ZPKW.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 04. Branza_teletechniczna
katalog z plikamido pobrania Opis
PW_ST_calosc.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
katalog z plikamido pobrania Plany
ST_PW_03.pdf pobierz
ST_PW_01.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
ST_PW_02s.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 02. Projekt Budowlany
katalog z plikamido pobrania 1.Czesc_drogowa
katalog z plikamido pobrania PB_str_ogolne
1. P_A-B_- Strona tytulowa_bez_nr_dzialek.pdf pobierz
2. P_A-B - Zawartość dokumentacji_PA-B.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Organizacja_ruchu_docelowa_i_na_czas_robot
katalog z plikamido pobrania Opis
OPIS_C50.PDF pobierz
STR_748.PDF pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
D-10_A_F.PDF pobierz
D-11_5A.PDF pobierz
D-01_TO.PDF pobierz
D-13_T9N.PDF pobierz
D-09_OUV.PDF pobierz
D-14_CVM.PDF pobierz
D-12_N_4.PDF pobierz
katalog z plikamido pobrania Drogi
katalog z plikamido pobrania Opis
Opis cz. drogowa PB.pdf pobierz
Str_tyt_cz. drogowa PB.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
D-03 Profile PB 285x1120.pdf pobierz
D-01 Orientacja PB 285x400.pdf pobierz
D-04 Przekroje konstrukcyjne PB 408x1300.pdf pobierz
D-02 Sytuacja PB 408x830.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Analiza_ruchu
katalog z plikamido pobrania Opis
Opis cz. drogowa - Analiza ruchu.pdf pobierz
Str_tyt_cz. drogowa - Analiza ruchu.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
D-15 Prognoza ruchu PW 408x582.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 3.Branza_elektroenergetyczna
katalog z plikamido pobrania rysunki
katalog z plikamido pobrania Plany
SE_PB_00.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
SE_PB_02.pdf pobierz
SE_PB_01.pdf pobierz
SE_PB_06.pdf pobierz
SE_PB_05.pdf pobierz
SE_PB_03.pdf pobierz
SE_PB_04.pdf pobierz
SE_PB_07.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania opis
PS_SE_całosc.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 2.Branza_sanitarna
katalog z plikamido pobrania 1.Odwodnienie
katalog z plikamido pobrania BIOZ
Info_bioz_kd.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
Orientacja.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
Prof_kd.pdf pobierz
Studz_ przelot_kd.pdf pobierz
Studz_ połącz_kd.pdf pobierz
Wpust_uliczny_kd.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Plan
Plan PB_kandesz_11-2009.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Opisy
Osw_proj_PB_kd.pdf pobierz
Str_tyt_kd.pdf pobierz
Optech_PB_kd.pdf pobierz
Osw_dot_zieleni_kd.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 2.Wodociągi
katalog z plikamido pobrania BIOZ
Info_bioz_w.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
Orientacja.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
Sch_w.pdf pobierz
Bloki oporowe_w.pdf pobierz
Prof_w.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Plan
Plan PB_wodoc_11-2009.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Opisy
Optech_PB_w.pdf pobierz
Osw_proj_PB_w.pdf pobierz
Str_tyt_w.pdf pobierz
Osw_dot_zieleni_w.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 4.Branza_teletechniczna
katalog z plikamido pobrania Opis
PB_ST_całosc.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
katalog z plikamido pobrania Plany
ST_PB_03.pdf pobierz
ST_PB_01.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
ST_PB_02s.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania 03. Branza_elektroenergetyczna
katalog z plikamido pobrania Opis
PW_SE_calosc.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Rysunki
katalog z plikamido pobrania Plany
SE_PW_00.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania Schematy
SE_PW_06.pdf pobierz
SE_PW_04.pdf pobierz
SE_PW_07.pdf pobierz
SE_PW_03.pdf pobierz
SE_PW_01.pdf pobierz
SE_PW_05.pdf pobierz
SE_PW_02.pdf pobierz
2014-08-06 13:54:13
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_kalety_drutarnia.PDF pobierz [160 kB]
2014-08-13 13:34:24

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl