Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-10-01 23:38:45

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/150512/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 948 OD DK 52 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM

Opis przedmiotu zamówienia:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 948 OD DK 52 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM.

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 na odcinku od DK 52 (rondo) w miejscowości Kobiernice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946 (wraz z jego przebudową) w miejscowości Żywiec wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Dla zadania należy przeprowadzić wszystkie niezbędne postępowania administracyjne, opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz regulację terenowo - prawną pasa drogowego oraz przygotowanie wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wytycznych projektowych

 


Data archiwizacji: 2015-12-18 13:25:00

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia udz_dw948.PDF pobierz [177 kB]
2015-09-17 14:15:42
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_wybor_dw948.PDF pobierz [94 kB]
2015-09-03 14:00:29
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_dw948.PDF pobierz [68 kB]
2015-08-03 12:40:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_dw948.PDF pobierz [1168 kB]
2015-06-16 12:29:00
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_dw948.PDF pobierz [2848 kB]
2015-06-20 09:36:50
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DUUE OPUBLIKOWANE UDZIELENIE 948.pdf pobierz [95 kB]
2015-09-22 09:20:59
zobacz szczegóły SPROSTOWANIE omylka_948.PDF pobierz [50 kB]
2015-07-22 10:30:24
zobacz szczegóły WYTYCZNE MATERIALY_DO POSTEPOWANIA.zip pobierz [913 kB]
2015-06-20 09:36:07
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE W DUUE dw 948.pdf pobierz [254 kB]
2015-06-20 09:35:20
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_dw948.PDF pobierz [202 kB]
2015-07-22 08:11:51

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl