Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-24 00:40:04

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/150708/3
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913, ETAP II ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z DK 78 W MIEJSCOWOŚCI CELINY DO SKRZYŻOWANIA Z DK 86 ? DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Opis przedmiotu zamówienia:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913, ETAP II ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z DK 78 W MIEJSCOWOŚCI CELINY DO SKRZYŻOWANIA Z DK 86 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86, klasy G 1/2 o orientacyjnej długości 13,5 km wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych, uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej działek zajętych pasem drogowym w zakresie inwestycji. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wytycznych projektowych i koncepcji.

 


Data archiwizacji: 2016-01-20 13:06:54

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia udz_913.PDF pobierz [121 kB]
2015-10-22 12:35:42
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_dw913.PDF pobierz [105 kB]
2015-10-05 13:45:57
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_913.PDF pobierz [76 kB]
2015-09-07 14:39:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogl_dw913.PDF pobierz [811 kB]
2015-07-22 14:23:32
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_pyrzowice_913.PDF pobierz [3446 kB]
2015-07-25 14:31:35
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DUUE opublikowane udz_913.pdf pobierz [96 kB]
2015-10-27 10:35:19
zobacz szczegóły WYTYCZNE MATERIALY.zip pobierz [48007 kB]
2015-07-25 14:39:06
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE W DUUE OPUBLIKOWANE DW 913.pdf pobierz [252 kB]
2015-07-25 14:30:21
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi_dw_913.PDF pobierz [171 kB]
2015-08-27 12:29:22

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl