Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-04-20 08:16:33

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/181008/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROZBIÓRKA I BUDOWA, PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ RUDA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 23+177 W MIEJSCOWOŚCI RUDY WRAZ Z MOSTEM OBJAZDOWYM

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie obejmuje swym zakresem: przebudowę mostu, dojazdów, budowę mostu tymczasowego i organizację ruchu. Szczegółowo zakres przedmiotu został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2019-03-04 11:11:07

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-RUDY.pdf pobierz [115 kB]
2018-12-03 11:11:25
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_rudy_strona.PDF pobierz [72 kB]
2018-11-23 11:49:36
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_rudy.PDF pobierz [61 kB]
2018-11-06 12:35:40
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [208 kB]
2018-10-22 11:34:52
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_rudy.PDF pobierz [1765 kB]
2018-10-22 11:31:52
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTAŃ Z DNIA 31-10-2018 zalacznik do zapytan 31_10_2018.rar pobierz [754 kB]
2018-10-31 13:00:44
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA 2018-10-22 11:31:52
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_rudy.PDF pobierz [232 kB]
2018-10-31 13:00:16
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_rudy.PDF pobierz [77 kB]
2018-10-26 14:14:40
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytania_dw_919.PDF pobierz [52 kB]
2018-10-24 12:46:30

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl