Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-28 13:19:52

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/190801/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 929 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK DO WĘZŁA ŚWIERKLANY.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 929 w zakresie m.in.:

- ujednolicenia szerokości jezdni,

- przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony,

- przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań,

- przebudowy oraz budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych,

- przebudowy zjazdów,

-przebudowy i budowy zatok autobusowych,

- zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,

- rozbiórka obiektu mostowego,

- wykonania elementów odwodnienia pasa,

- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi ? sieci uzbrojenia terenu i inne,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę sygnalizacji świetlnej,

- przebudowę przejazdu kolejowego.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.01.2018 r. nr 2/2018 znak: IFXIII.7820.125.2016.

Szczegółowo zakres robót dla zadania został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania.


Data archiwizacji: 2020-09-17 08:39:13

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_rb_dw_929.pdf pobierz [124 kB]
2020-06-18 09:32:39
zobacz szczegóły SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY wybor_sprostowanie_si.PDF pobierz [87 kB]
2020-06-09 10:24:56
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_929_si.PDF pobierz [104 kB]
2020-05-25 12:06:15
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_rb_dw_929.PDF pobierz [87 kB]
2020-03-03 12:17:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-OJS035-082165-pl - opublikowana zmiana ogloszenia.pdf pobierz [70 kB]
2020-02-19 09:50:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie_5.pdf pobierz [70 kB]
2020-02-04 09:20:03
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Opublikowane ogłoszenie o zmianie 4 rb dw 929 2019-OJS249-617493-pl.pdf pobierz [70 kB]
2019-12-27 09:46:26
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie 3 rb dw 929.pdf pobierz [47 kB]
2019-12-06 09:08:14
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie rb dw 929_2.pdf pobierz [70 kB]
2019-11-21 10:12:40
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie rb dw 929.pdf pobierz [47 kB]
2019-10-31 09:14:59
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu rb dw 929.pdf pobierz [161 kB]
2019-09-24 10:21:33
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_dw_929.PDF pobierz [15220 kB]
2019-09-24 10:21:33
zobacz szczegóły PRZEKAZANE DO DUUE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU przekazane ogłoszenie o udzieleniu_rb_dw_929.pdf pobierz [124 kB]
2020-06-16 14:33:55
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE_6 przekazane ogłoszenie o zmianie do DUUE_6.pdf pobierz [74 kB]
2020-02-14 13:21:16
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT_6 zmiana_terminu_6_rb_dw_929.PDF pobierz [61 kB]
2020-02-14 13:21:01
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI Z DNIA 13.02.2020 R. Załączniki do odpowiedzi z dnia 13.02.2020 r..zip pobierz [28858 kB]
2020-02-13 12:40:09
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE_5 przekazane do DUUE ogłoszenie o zmianie_5.pdf pobierz [74 kB]
2020-01-30 15:10:27
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT_5 rb_dw_929_zmiana_terminu_5.PDF pobierz [60 kB]
2020-01-30 15:10:13
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE_4 przekazane ogłoszenie o zmianie 4.pdf pobierz [74 kB]
2019-12-23 09:32:28
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT_4 zmiana_terminu_4_rb_dw_929.PDF pobierz [63 kB]
2019-12-23 09:32:16
zobacz szczegóły KLUCZ PUBLICZNY KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e610a7ba-68cb-4dcb-aa7a-669dd37d5b87.asc pobierz
2019-12-06 10:21:24
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE_3 przekazane_ogloszenie_o_zmianie_3.PDF pobierz [97 kB]
2019-12-03 14:17:17
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 3 zmiana_terminu_3_rb_dw_929.PDF pobierz [67 kB]
2019-12-03 13:46:56
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE 2 przekazane ogłoszenie o zmiane do DUUE_2.pdf pobierz [74 kB]
2019-11-15 12:30:58
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 2 zmiana_terminu_2.PDF pobierz [64 kB]
2019-11-15 12:30:46
zobacz szczegóły obowiązujący Formularz ofertowy nowy obowiązujący formularz ofertowy.doc pobierz [83 kB]
2019-10-28 10:11:54
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE przekazane ogłoszenie o zmianie 1.pdf pobierz [74 kB]
2019-10-28 10:11:18
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_rb_dw_929.PDF pobierz [176 kB]
2019-10-28 10:11:04
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA Schematy czasowej organizacji ruchu ZDW.pdf pobierz
DW929 Projekt.zip pobierz
2019-09-24 10:21:33
zobacz szczegóły JEDZ_espd espd-request.zip pobierz [86 kB]
2019-09-24 10:21:33
zobacz szczegóły KOSZTORYSY OFERTOWE-EXCEL DW 929 - kosztorys ofertowy.xls pobierz [298 kB]
2019-09-24 10:21:33
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załączniki edytowalne.docx pobierz [125 kB]
2019-09-24 10:21:33
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_rb_dw_929.PDF pobierz [1324 kB]
2020-02-13 12:39:26

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl