Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-04-20 09:48:43

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/191001/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem związanym z budową nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudniki i Nędza. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.


Data archiwizacji: 2020-06-30 11:22:08

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu most odra.pdf pobierz [118 kB]
2020-04-01 09:00:58
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_most_odra_si.PDF pobierz [132 kB]
2020-02-25 12:41:39
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_z_sesji_otwarcia_most_odra.PDF pobierz [153 kB]
2019-12-20 13:45:50
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY 2023-OJS228-717776-pl.pdf pobierz [126 kB]
2023-11-27 11:27:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie_most_3.pdf pobierz [47 kB]
2019-12-05 09:11:10
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE MOST ODRA.pdf pobierz [93 kB]
2019-11-19 09:46:10
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu_most odra.pdf pobierz [73 kB]
2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_most_odra.PDF pobierz [6768 kB]
2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DO DUUE przekazane do DUUE ogłoszenie o udzieleniu.pdf pobierz [118 kB]
2020-03-30 11:42:18
zobacz szczegóły wytyczne - załącznik E E-Wytyczne projektowe - geodezja.pdf pobierz [81 kB]
2019-12-04 13:58:17
zobacz szczegóły Nowy obowiązujący Formularz Wyceny z dnia 04.12.2019 r. wycena ofertowa.xls pobierz [51 kB]
2019-12-04 13:57:55
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE MOST_ODRA_2.pdf pobierz [71 kB]
2019-12-02 13:24:01
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_most_odra.PDF pobierz [66 kB]
2019-12-02 13:22:49
zobacz szczegóły SKORYGOWANY FORMULARZ WYCENY wycena ofertowa.xls pobierz [51 kB]
2019-11-19 09:47:20
zobacz szczegóły ZMIANA SIWZ - OMYŁKA PISARSKA omylka_pisarska_siwz.PDF pobierz [71 kB]
2019-11-19 09:46:55
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE przekazane ogłoszenie o zmianie_odra.pdf pobierz [94 kB]
2019-11-14 13:29:56
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI Z DNIA 08.11.2019 R. załaczniki do odpowiedzi.zip pobierz [1532 kB]
2019-11-08 10:06:06
zobacz szczegóły WZÓR WYCENY wycena ofertowa.xls pobierz [51 kB]
2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły JEDZ_espd espd-request.zip pobierz [84 kB]
2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załączniki edytowalne.docx pobierz [117 kB]
2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły WYTYCZNE wytyczne.zip pobierz [937 kB]
2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły KLUCZ PUBLICZNY 2019-10-16 09:47:02
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_most_5.PDF pobierz [82 kB]
2019-12-09 10:25:50
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_odra_4.PDF pobierz [654 kB]
2019-12-04 13:56:29
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_odra_3.PDF pobierz [153 kB]
2019-11-26 10:55:47
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_odra.PDF pobierz [75 kB]
2019-11-14 13:30:34
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi_most_odra.PDF pobierz [298 kB]
2019-11-08 10:05:33

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl