Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-28 12:57:59

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/200304/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT I PODNIESIENIE KLASY NOŚNOŚCI OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W KM 37+875 NAD RZEKĄ PILICA W MIEJSCOWOŚCI PILICA.

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej: http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-remont-i-podniesienie-klasy-nosnosci-obiektu-mostowego-w-ciagu-dw-794

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, naprawę kap chodnikowych, naprawę powierzchni betonowych zaprawami PCC, montaż elementów BRD. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2020-09-08 06:28:42

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_PILICA.pdf pobierz [77 kB]
2020-06-09 13:27:28
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_pilica_si.PDF pobierz [110 kB]
2020-06-03 15:15:25
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_pilica.PDF pobierz [95 kB]
2020-05-14 13:26:15
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_2_PILICA.pdf pobierz [56 kB]
2020-04-07 14:32:40
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [56 kB]
2020-03-23 13:29:41
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [158 kB]
2020-03-12 12:17:43
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_most_dw_794_pilica.PDF pobierz [3338 kB]
2020-03-12 12:17:43
zobacz szczegóły SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI Z DNIA 26.03.2020 R. pilica_sprostowanie.PDF pobierz [58 kB]
2020-05-12 12:07:53
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 2 zmiana_terminu_pilica.PDF pobierz [62 kB]
2020-04-07 14:31:37
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_pilica.PDF pobierz [69 kB]
2020-03-23 13:29:57
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załączniki edytowalne.docx pobierz [96 kB]
2020-03-12 12:19:11
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA Projekt dw 794 Pilica.zip pobierz [22701 kB]
2020-03-12 12:17:43
zobacz szczegóły EXCEL DW 794 Pilica_kosztorys ofertowy .xls pobierz [49 kB]
2020-03-12 12:17:43
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_most_pilica.PDF pobierz [61 kB]
2020-04-15 11:31:54
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_pilica.PDF pobierz [195 kB]
2020-03-26 14:05:28

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl