Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-28 12:51:53

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/200310/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA PRZEPUSTU NAD SUCHODOŁEM W CIĄGU DW 790 W KM 28+485 ORAZ ROZBIÓRKA I BUDOWA PRZEPUSTU POD CHODNIKIEM DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI GIEBŁO

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej): http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-rozbiorka-mostu-i-budowa-przepustu-nad-suchodolem-w-ciagu-dw-790

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: przebudowę mostu nad Suchodołem w ciągu DW 790 w km 28+485 w m. Giebło, na terenie powiatu Zawierciańskiego zakres przebudowy wraz z korektą niwelety odcinka drogi będzie wynosił 50m. W ramach zadania zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, wykonana zostanie rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu, wykonanie przepustu pod chodnikiem, wykonanie elementów BRD i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2020-09-08 06:28:42

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [79 kB]
2020-06-09 12:41:14
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_gieblo_strona.PDF pobierz [78 kB]
2020-06-02 12:15:21
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_gieblo.PDF pobierz [105 kB]
2020-05-15 13:07:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3.pdf pobierz [49 kB]
2020-05-07 10:55:48
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf pobierz [57 kB]
2020-04-07 14:18:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [57 kB]
2020-03-23 13:29:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [159 kB]
2020-03-16 12:32:08
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_gieblo.PDF pobierz [3284 kB]
2020-03-16 12:32:08
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_gieblo 2.PDF pobierz [61 kB]
2020-04-07 14:18:56
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_gieblo.PDF pobierz [62 kB]
2020-03-23 13:30:00
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [67345 kB]
2020-03-16 12:32:08
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytania_gieblo.PDF pobierz [71 kB]
2020-05-07 11:22:32
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_most_gieblo.PDF pobierz [60 kB]
2020-04-15 11:27:30
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_gieblo_2.PDF pobierz [136 kB]
2020-03-27 11:04:51
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_gieblo.PDF pobierz [91 kB]
2020-03-26 14:02:32

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl