Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-28 12:12:47

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/200310/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT I PODNIESIENIE KLASY NOŚNOŚCI OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 W KM 2+914 NAD CIEKIEM BEZ NAZWY W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK.

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej: http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-remont-i-podniesienie-klasy-nosnosci-obiektu-mostowego-w-ciagu-dw-792

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie mikropali, remont ustroju nośnego, wykonanie elementów BRD. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2020-10-05 10:58:00

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_JAWORZNIK.pdf pobierz [78 kB]
2020-07-06 13:43:13
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_jaworznik_si.PDF pobierz [99 kB]
2020-06-26 09:50:45
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_jaworznik.PDF pobierz [102 kB]
2020-05-14 13:25:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_2_JAWORZNIK.pdf pobierz [56 kB]
2020-04-07 14:33:57
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [56 kB]
2020-03-23 13:28:03
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [158 kB]
2020-03-16 14:16:51
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_most_jaworznik.PDF pobierz [3285 kB]
2020-03-16 14:16:51
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 2 zmiana_terminu_jaworznik.PDF pobierz [64 kB]
2020-04-07 14:33:18
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_jaworznik.PDF pobierz [61 kB]
2020-03-23 13:28:26
zobacz szczegóły EXCEL KO - kosztorys ofertowy Jaworznik.xls pobierz [50 kB]
2020-03-16 14:16:51
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załączniki edytowalne.docx pobierz [95 kB]
2020-03-16 14:16:51
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA Projekt.zip pobierz [21085 kB]
2020-03-16 14:16:51
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_most_jaworznik.PDF pobierz [63 kB]
2020-04-15 11:30:53
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_jaworznik.PDF pobierz [234 kB]
2020-03-26 14:04:10

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl