Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 02:32:35

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/200317/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REALIZACJA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW STAŁYCH ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 910 I DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI:

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-realizacje-zatwierdzonych-projektow-stalych-org-ruchu-na-dw910-dw945

CZĘŚĆ PIERWSZA

Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 910 w m. Będzin na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Koszelew

CZĘŚĆ DRUGA

Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 945 (dawna DK 69) na odcinku od granicy m. Bielsko-Biała do skrzyżowania z DW 946 (z wyłączeniem części programowo-ruchowej istniejących sygnalizacji świetlnych)

CZĘŚĆ TRZECIA

Realizacja zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu w ciągu DW 945 w m. Jeleśnia i Krzyżowa Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych tj. demontaż i montaż oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania poziomego i montaż urządzeń brd. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji.

 


Data archiwizacji: 2020-08-25 13:44:12

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [84 kB]
2020-05-26 12:04:22
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_realizacja_3_strona.PDF pobierz [77 kB]
2020-05-20 13:57:59
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_realizacja_2_strona.PDF pobierz [79 kB]
2020-05-20 13:57:49
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_realizacja_1_strona.PDF pobierz [80 kB]
2020-05-20 13:57:38
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_strona.PDF pobierz [154 kB]
2020-04-29 13:08:55
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [51 kB]
2020-05-26 12:15:43
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [165 kB]
2020-04-08 12:34:13
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_realizacja.PDF pobierz [4073 kB]
2020-04-08 12:34:13
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [92107 kB]
2020-04-08 12:34:13

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl