Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 00:50:39

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/200429/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+710 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC RĘDZINA ZGODNIE Z PFU.

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej): http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-remont-mostu-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-946

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: projekt wymiany przęseł mostu, budowę tymczasowego mostu objazdowego, rozbiórkę istniejących i budowę nowych przęseł mostu oraz wykonanie odcinków dojazdowych. Szczegóły zadania opisane zostały w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Przedmiarze Robót.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_ZYWIEC.pdf pobierz [77 kB]
2020-07-06 12:05:46
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_zywiec_si.PDF pobierz [107 kB]
2020-06-25 13:50:16
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_z_otwarcia_zywiec.PDF pobierz [103 kB]
2020-06-08 11:14:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ŻYWIEC.pdf pobierz [54 kB]
2020-05-29 13:27:12
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŻYWIEC.pdf pobierz [157 kB]
2020-05-18 11:05:54
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_zywiec.PDF pobierz [3743 kB]
2020-05-18 11:05:54
zobacz szczegóły NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY wzor_umowy.PDF pobierz [1224 kB]
2020-06-02 09:47:53
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_zywiec.PDF pobierz [63 kB]
2020-05-29 13:27:26
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI Z DNIA 22.05.2020 R. Ekspertyza mostu w km 5+710 DW 946  1.0.pdf pobierz [11641 kB]
2020-05-22 13:19:20
zobacz szczegóły EXCEL PFU  - kosztorys oferty w formie TER.xls pobierz [29 kB]
2020-05-18 11:05:54
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załaczniki edytowalne.docx pobierz [100 kB]
2020-05-18 11:05:54
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA Projekt  Żywiec Rędzina.zip pobierz [33045 kB]
2020-05-18 11:05:54
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_zywiec_3.PDF pobierz [538 kB]
2020-06-02 09:47:23
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_zywiec2.PDF pobierz [141 kB]
2020-05-25 13:09:25
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytania_zywiec.PDF pobierz [95 kB]
2020-05-22 13:18:51

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl