Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 02:54:54

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/200409/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej): http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-obsluga-laboratoryjna-drog-wojewodzkich

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem obsługę laboratoryjną dróg wojewódzkich. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [77 kB]
2020-06-24 11:36:00
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty obsluga_lab_strona.PDF pobierz [72 kB]
2020-06-18 10:40:02
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_badania.PDF pobierz [93 kB]
2020-05-26 12:47:19
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [155 kB]
2020-05-18 13:25:07
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_badania.PDF pobierz [2504 kB]
2020-05-18 13:26:05
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [103 kB]
2020-05-18 13:26:05

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl