Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 02:03:56

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/200428/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI:

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej): http://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-wykonanie-przegladow-obiektow-inzynierskich-na-sieci-drog-wojewodzkich

 

CZĘŚĆ 1:

PODSTAWOWYCH 257 OBIEKTÓW MOSTOWYCH, ROZSZERZONYCH 64 OBIEKTÓW MOSTOWYCH I EKSPERTYZ 5 OBIEKTÓW MOSTOWYCH.

CZĘŚĆ 2:

PODSTAWOWYCH 186 PRZEPUSTÓW.

CZĘŚĆ 3:

PODSTAWOWYCH 56 KONSTRUKCJI OPOROWYCH.

Niniejsze zadanie polega na wykonaniu: przeglądów obiektów inżynierskich, pomiarów, badań fizycznych i chemicznych betonu oraz opracowaniu wyników. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PRZEGLĄDY 3 CZĘŚCI.pdf pobierz [80 kB]
2020-08-04 13:16:11
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_przeglady2_si.PDF pobierz [91 kB]
2020-07-21 15:04:34
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_przeglady_cz3si.PDF pobierz [89 kB]
2020-06-26 11:41:42
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_przeglady_czesc1_si.PDF pobierz [90 kB]
2020-06-22 12:47:44
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_przeglady.PDF pobierz [171 kB]
2020-05-27 11:33:17
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu_przeglądy.pdf pobierz [166 kB]
2020-05-18 14:46:37
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_przeglady.PDF pobierz [3490 kB]
2020-05-18 14:46:37
zobacz szczegóły INSTRUKCJA Instrukcja wykonywania przeglądów ob. mostowych 2017.pdf pobierz [915 kB]
2020-05-18 14:46:37
zobacz szczegóły EXCEL excel.zip pobierz [166 kB]
2020-05-18 14:46:37
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załączniki edytowalne.docx pobierz [99 kB]
2020-05-18 14:46:37

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl