Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 00:54:08

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/200505/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 OD KM 0+000 DO KM 5+861 (KUŹNIA RACIBORSKA ? NĘDZA) ? DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Opis przedmiotu zamówienia:

 

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-przebudowe-drogi-wojewodzkiej-nr-922-kuznia-raciborska-nedza-

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad zadaniem związanym z przebudową drogi wojewódzkiej nr 922 ok km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza). W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_kuźnia.pdf pobierz [59 kB]
2020-08-28 09:16:35
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_dp_przebudowa_strona.PDF pobierz [81 kB]
2020-08-12 13:41:16
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_dp_dw_922.PDF pobierz [97 kB]
2020-06-30 11:52:03
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS100-241147-pl - opublikowane DUUE.pdf pobierz [149 kB]
2020-05-25 09:33:42
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_kuznia_raciborska_nedza.PDF pobierz [5951 kB]
2020-05-25 09:33:42
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DO DUUE przekazane ogłoszenie o udzieleniu_kużnia.pdf pobierz [116 kB]
2020-08-25 13:44:40
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA poprawa_omyki_dp_dw_922.PDF pobierz [55 kB]
2020-06-29 09:33:46
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA omylka_dp_nedza.PDF pobierz [54 kB]
2020-06-24 09:35:30
zobacz szczegóły KLUCZ PUBLICZNY KluczPub_Oferta_PostepowanieID_33ae5acd-86d6-4e78-90fc-3ccf01b705b5.asc pobierz
2020-05-25 09:33:42
zobacz szczegóły ESDP espd-request.zip pobierz [84 kB]
2020-05-25 09:33:42
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [1107 kB]
2020-05-25 09:33:42
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zap_kuznia.PDF pobierz [265 kB]
2020-06-19 14:30:59
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_kuznia_dp.PDF pobierz [114 kB]
2020-06-05 11:57:21
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytania_dp_dw_922.PDF pobierz [72 kB]
2020-05-28 11:34:43

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl