Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 01:51:23

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/200617/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OPRACOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ I CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH - Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DW NR 948 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK 52 W MIEJSCOWOŚCI KOBIERNICE DO SKRZYŻOWANIA Z DW 946 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC. CZĘŚĆ 2: OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA 28 PROJEKTÓW ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH.

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-opracowanie-projektow-stalej-i-czasowej-zmiany-organizacji-ruchu


CZĘŚĆ 1:

OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DW NR 948 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK 52 W MIEJSCOWOŚCI KOBIERNICE DO SKRZYŻOWANIA Z DW 946 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC.

Niniejsze zadanie polega na opracowaniu oraz uzyskaniu zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy DW 948 na odcinku od skrzyżowania z DK 52 w miejscowości Kobiernice do skrzyżowania z DW 946 w miejscowości Żywiec. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

CZĘŚĆ 2:

OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA 28 PROJEKTÓW ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH.

Niniejsze zadanie polega opracowaniu łącznie 28 projektów stałej organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_ORGANZACJE_RUCHU.pdf pobierz [79 kB]
2020-08-26 14:39:02
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oprac_proj_cz_2_wybor_strona.PDF pobierz [102 kB]
2020-08-13 11:35:27
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_org_cz1_si.PDF pobierz [98 kB]
2020-08-05 12:34:37
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_z_otwarcia_organizacje.PDF pobierz [135 kB]
2020-07-15 11:30:39
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_ORGANIZACJE.pdf pobierz [56 kB]
2020-07-10 12:40:43
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu organizacje.pdf pobierz [161 kB]
2020-07-03 11:17:32
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_organizacje.PDF pobierz [4039 kB]
2020-07-03 11:09:50
zobacz szczegóły EXCEL wyceny.zip pobierz [15 kB]
2020-07-03 11:09:50
zobacz szczegóły EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI załączniki edytowalne.docx pobierz [95 kB]
2020-07-03 11:09:50
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_organizacje.PDF pobierz [111 kB]
2020-07-10 12:41:07

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl