Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-06-22 14:01:34

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/200616/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część I - odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520 Część II - odcinek D,E od km 30+520 do km 35+013

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-oferty-on-line-na-przebudowe-dw-nr-948-od-dk-52-do-drogi-wojewodzkiej-nr-946

Niniejsze zadanie składa się z:

 

- Części I, która obejmuje odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520. Odcinek A i C podlegać będzie na pełnej przebudowie. DW 948 zostanie przebudowana w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów. Na tych zakresach przewiduje się również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę nowych odcinków chodników ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. Odcinek B podlegać będzie uproszczonej przebudowie, tj. przebudowie konstrukcji nawierzchni DW 948. Na tych odcinkach projektuje się geometryczne odtworzenie w planie i profilu stanu istniejącego. Przebudowywana konstrukcja zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. Na tym zakresie zachowany zostanie istniejący sposób odwodnienia.

- Części II, która obejmuje odcinek D i E od km 30+520 do km 35+013. Odcinek D podlegać będzie uproszczonej przebudowie, tj. przebudowie konstrukcji nawierzchni DW 948. Na tym odcinku projektuje się geometryczne odtworzenie w planie i profilu stanu istniejącego. Przebudowywana konstrukcja zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. Na tym zakresie zachowany zostanie istniejący sposób odwodnienia. Odcinek E podlegać będzie pełnej przebudowie. DW 948 zostanie przebudowana w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów. Na tych zakresach przewiduje się również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę nowych odcinków chodników ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji pozyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.02.2020r. nr 3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Szczegółowy opis realizacji zadania jest przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji.

 

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS082-210341-pl - ogloszenie o udzieleniu.pdf pobierz [154 kB]
2021-04-28 09:24:23
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_cz_II_strona.PDF pobierz [114 kB]
2021-03-24 14:03:07
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_cz_I_strona.PDF pobierz [111 kB]
2021-03-24 14:02:40
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_przebudowa_dw_948.PDF pobierz [142 kB]
2021-02-25 13:53:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE 2021-OJS030-071546-pl - zmiana opublikowana.pdf pobierz [66 kB]
2021-02-12 09:12:56
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS021-049029-pl - OPUBLIKOWANA ZMIANA.pdf pobierz [66 kB]
2021-02-01 09:15:44
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS010-016153-pl - opublikowane o zmianie.pdf pobierz [68 kB]
2021-01-15 13:11:13
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-OJS251-627766-pl - zmiana opublikowana.pdf pobierz [67 kB]
2020-12-25 10:29:19
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-OJS248-616241-pl - opublikowana zmiana ogloszenia.pdf pobierz [99 kB]
2020-12-21 09:36:45
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [66 kB]
2020-11-13 09:06:49
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-OJS195-470873-pl - opublikowana zmiana ogloszenia.pdf pobierz [72 kB]
2020-10-08 06:41:01
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-OJS184-443470-pl - opublikowane o zmianie.pdf pobierz [96 kB]
2020-09-22 09:16:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie_dw 948.pdf pobierz [46 kB]
2020-09-04 10:09:17
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS144-353256-pl -opublikowane w duue.pdf pobierz [186 kB]
2020-07-28 09:44:11
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz.PDF pobierz [28273 kB]
2020-07-28 09:44:11
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PRZEKAZANE DO E-NOTICES - DO PUBLIKACJI notice - przekazane o udzieleniu zamowienia.pdf pobierz [154 kB]
2021-04-23 12:53:50
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA WYJAŚNIENIA Z DNIA 19.02.2021 R. 306. DW 948 km 22+408 - Międzybrodzie Bialskie.pdf pobierz [5300 kB]
2021-02-19 12:42:05
zobacz szczegóły INFORMACJA Z DNIA 09.02.2021 R. informacja_przebudowa_dw948.PDF pobierz [70 kB]
2021-02-09 09:29:21
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 05.02.2021 R. zalaczniki do odpowiedzi 05-02-2021.zip pobierz [14578 kB]
2021-02-08 10:55:09
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_dw948.PDF pobierz [58 kB]
2021-02-08 10:54:11
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana terminu.pdf pobierz [71 kB]
2021-02-08 10:53:54
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice (3) - ZMIANA.pdf pobierz [71 kB]
2021-01-27 11:57:03
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_przebudowa_948.PDF pobierz [65 kB]
2021-01-27 11:56:46
zobacz szczegóły NOWY FORMULARZ OFERTOWY nowy formularz ofertowy - zalacznik nr 2.docx pobierz [27 kB]
2021-01-11 12:07:36
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice (2) - zmiana terminu 11-01-2021.pdf pobierz [73 kB]
2021-01-11 12:06:50
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_termin_dw_948.PDF pobierz [246 kB]
2021-01-11 12:06:32
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISÓW SIWZ zmiana_przebudowa_948.PDF pobierz [73 kB]
2020-12-21 13:02:16
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana ogloszenia.pdf pobierz [71 kB]
2020-12-21 12:59:19
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU zmiana_terminu.PDF pobierz [66 kB]
2020-12-16 09:41:04
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana - 16__12_2020.pdf pobierz [102 kB]
2020-12-16 09:41:04
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1 i 2 Z DNIA 14.12.2020 r. 14-12-2020 - zal do odpowiedzi.zip pobierz
2020-12-16 09:41:04
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do DUUE.pdf pobierz [71 kB]
2020-11-09 14:49:53
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_ofert_2_dw_948.PDF pobierz [60 kB]
2020-11-09 14:49:38
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana 3.pdf pobierz [76 kB]
2020-10-02 08:36:15
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terninu_przebudowa_dw_948.PDF pobierz [62 kB]
2020-10-02 08:35:45
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_2.PDF pobierz [59 kB]
2020-09-17 08:40:06
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana 2.pdf pobierz [98 kB]
2020-09-17 08:39:50
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE ogłoszenie o zmianie dw 948.pdf pobierz [45 kB]
2020-08-31 13:59:05
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_dw_948.PDF pobierz [66 kB]
2020-08-31 13:58:52
zobacz szczegóły KLUCZ PUBLICZNY KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5da417ca-c1a0-42d7-a630-d1713968045b.asc pobierz
2020-07-28 10:30:43
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz
2020-07-28 09:44:11
zobacz szczegóły ESDP espd-request.zip pobierz [86 kB]
2020-07-28 09:44:11
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_przebudowa_dw_948.PDF pobierz [165 kB]
2021-02-19 12:41:25
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia wyjasnienia_przebudowa_dw948.PDF pobierz [85 kB]
2021-02-10 13:40:42
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia wyjasnienia_przebud_dw948.PDF pobierz [787 kB]
2021-02-08 10:54:27
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpow_zapytania_2.PDF pobierz [1553 kB]
2020-12-16 09:41:04
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpow_zapytania_1.PDF pobierz [2573 kB]
2020-12-16 09:41:04

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl