Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 01:47:56

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/200715/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAPRAWA WARSTWY ŚCIERALNEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 926 DO GRANICY Z MIEJSCOWOŚCIĄ BEŁK

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-oferty-on-line-na-naprawa-warstwy-scieralnej-drogi-wojewodzkiej-nr-925

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: naprawę warstwy ścieralnej drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Orzesze na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 926 do granicy z miejscowością Bełk. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [78 kB]
2020-09-09 12:54:55
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_belk_si.PDF pobierz [119 kB]
2020-09-01 14:11:07
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_belk.PDF pobierz [108 kB]
2020-08-14 11:24:27
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BEŁK.pdf pobierz [55 kB]
2020-08-07 09:56:53
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [199 kB]
2020-07-29 13:01:06
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_belk.PDF pobierz [3599 kB]
2020-07-29 13:01:06
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [18276 kB]
2020-07-29 13:01:06
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_belk.PDF pobierz [208 kB]
2020-08-07 09:56:09

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl