Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-06-22 12:15:39

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/201218/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część I - odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520 Część II - odcinek D,E od km 30+520 do km 35+013

Opis przedmiotu zamówienia:

LINK DO PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT (link należy skopiować do przeglądarki internetowej):

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-oferty-on-line-na-swiadczenie-uslugi-konsultanta-dla-inwestycji-na-dw-948

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część I - odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520 Część II - odcinek D,E od km 30+520 do km 35+013. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.02.2020 r. nr 3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Usługa obejmuje: świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego, wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020 (w przypadku uzyskania dofinansowania), realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, która wynikać będzie z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym (w przypadku uzyskania dofinansowania). Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS107-281898-pl.pdf pobierz [112 kB]
2021-06-05 09:07:20
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_suk_strona.PDF pobierz [120 kB]
2021-05-17 12:11:12
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_suk_948.PDF pobierz [98 kB]
2021-03-08 13:17:58
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS036-090811-pl - opublikowana zmiana.pdf pobierz [83 kB]
2021-02-22 11:29:41
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS032-080512-pl - OPUBLIKOWANE.pdf pobierz [66 kB]
2021-02-16 09:14:10
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS021-050869-pl - OPUBLIKOWANE.pdf pobierz [66 kB]
2021-02-01 09:17:21
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS255-641700-pl.pdf pobierz [138 kB]
2020-12-31 11:50:44
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_suk_dw948.PDF pobierz [6552 kB]
2020-12-31 11:50:44
zobacz szczegóły PRZEKAZANE DO ENOTICES OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA notice - przekazane do opublikowania ogloszenie o udzieleniu.pdf pobierz [114 kB]
2021-06-01 13:18:39
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 17.02.2021 R. materiał do zapytan z dnia 17-02-2021.zip pobierz [3587 kB]
2021-02-17 14:14:11
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - ZMIANA.pdf pobierz [87 kB]
2021-02-17 14:13:36
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_otwarcia_ofert_suk_dw_948.PDF pobierz [57 kB]
2021-02-17 14:13:07
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - ZMIANA TERMINU.pdf pobierz [71 kB]
2021-02-11 12:49:35
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_termin_suk_dw948.PDF pobierz [67 kB]
2021-02-11 12:49:20
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice (4) - ZMIANA TERMINU.pdf pobierz [71 kB]
2021-01-27 11:58:07
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_suk_dw_948.PDF pobierz [65 kB]
2021-01-27 11:57:53
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA projekt_948.zip pobierz
2020-12-31 11:50:44
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE materialy do postepowania.zip pobierz [146 kB]
2020-12-31 11:50:44
zobacz szczegóły ESDP espd-request.zip pobierz [88 kB]
2020-12-31 11:50:44
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_suk_dw_948.PDF pobierz [1355 kB]
2021-02-17 14:27:18

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl