Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-06-22 14:02:12

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/210218/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA WYKONANIU WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR: 780, 931, 934 ? ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ: ZADANIE 2: POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI: (...)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielkopowierzchniowych napraw nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr: 780, 931 i 934 zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego wraz z innymi pracami towarzyszącymi, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Wykonanie wielkopowierzchniowych napraw nawierzchni jezdni wymaga odtworzenia oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej (farbą akrylową). Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.


Data archiwizacji: 2021-06-16 12:44:15

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08d8e9f7-6c08-ee59-805c-9c0001514469.pdf pobierz [70 kB]
2021-03-18 11:44:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 08d8df03-c675-ce8b-1a34-570001f1d875.pdf pobierz [56 kB]
2021-03-04 13:22:33

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl