Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-06-22 12:59:26

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/210217/1.2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ A I CZĘŚĆ B

Opis przedmiotu zamówienia:

ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ A

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektroenergetycznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od 16+736,0 do 17+516,0 w miejscowości Jankowice".

Obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektroenergetycznej związanej z realizacji Umowy na roboty budowlane dla Części A. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji zamówienia.

CZĘŚĆ B

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży inżynieryjnej drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa etap I - przebudowa skrzyżowania droga wojewódzka nr 786 w miejscowości Święta Anna".

Obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży inżynieryjnej drogowej, sanitarnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa i drenaże), telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej związanej z realizacji Umowy na roboty budowlane dla Części B. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji zamówienia.


   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pobierz [82 kB]
2021-04-27 14:44:33
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór czesc B-si.pdf pobierz [514 kB]
2021-04-20 14:39:56
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór czesc A-si.pdf pobierz [512 kB]
2021-04-20 14:39:44
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [511 kB]
2021-04-08 11:38:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d8f8cd-17ca-8df5-805c-9c0001be5184.pdf pobierz [34 kB]
2021-04-06 09:33:11
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 08d8ef7b-aa53-149a-805c-9c00013e75cf.pdf pobierz [135 kB]
2021-03-25 12:41:57
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz - nadzor inwestorski z podzialem na 2 czesci.pdf pobierz [570 kB]
2021-03-25 12:41:57
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [500 kB]
2021-04-07 09:33:35
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ strona.pdf pobierz [485 kB]
2021-04-06 09:33:32
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA załączniki do postępowania.zip pobierz [1723 kB]
2021-03-25 12:41:57
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA.rar pobierz
2021-03-25 12:41:57
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia strona.pdf pobierz [757 kB]
2021-04-01 14:34:23

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl