Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-06-22 13:54:58

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/210428/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI ZRID DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK 78, ETAP II”

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem kontynuację pełnienia czynności nadzoru autorskiego oraz przygotowanie wniosku o zmianę ZRID na zadaniu jw. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji zamówienia.



  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogloszenie o wyniku.pdf pobierz [49 kB]
2021-05-26 12:15:42
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA uniewaznienie - 255.1 - ww.pdf pobierz [500 kB]
2021-05-26 12:15:24
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2 informacja otwarcie ofert.pdf pobierz [636 kB]
2021-05-26 09:03:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [127 kB]
2021-05-17 12:58:14
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz - nadzor autorski.pdf pobierz [568 kB]
2021-05-17 12:58:39
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE 1 informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [496 kB]
2021-05-26 08:47:43
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumnety zamowienia.zip pobierz [6706 kB]
2021-05-17 12:59:01

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl