Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 19:02:25

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/PN/220211/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA UNIJNA

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 na odcinku od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu (długość przebudowy ~9 km).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

Przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni DW 934, dla obciążenia osi 115 kN/oś oraz klasy technicznej „G”,

- Ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m,

- Zmiany sytuacyjne krawędzi jezdni wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania,

- Przebudowę skrzyżowań z ulicami Brata Alberta w km 10+328, Nowozachęty w km 11+090 w Imielinie, oraz z ulicą Śląską w km 14+165 i z drogą wojewódzką nr 780 w km 17+010 w Chełmnie Śląskim,

- Korektę geometryczną tarcz skrzyżowań z drogami poprzecznymi dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach poprzez uczytelnienie geometrii, poprawę oznakowania, usunięcie elementów utrudniających widoczność,

- Budowę zatok autobusowych,

- Przebudowę istniejących chodników z udostępnieniem ruchu rowerowego,

- Przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

Celem przebudowy drogi jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze polegająca na poprawie geometrii jezdni oraz chodników, wprowadzeniu azyli - wysp ograniczających prędkość pojazdów, przebudowie skrzyżowań z drogami publicznymi innej kategorii, korekta geometrii pionowej i poziomej drogi, wymiana zdegradowanej nawierzchni jezdni i chodników, zabezpieczenie konstrukcji drogi na przewidywane oddziaływania górnicze. Jednym z założonych celów jest uzyskanie na całym odcinku nośności konstrukcji jezdni, która będzie pozwalała na dopuszczenie do obciążania jej pojazdami o nacisku osi wynoszącym do 115 kN.

Ponadto przewiduje się realizację prac związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi - wymianę przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej i dróg poprzecznych, przepustów w ciągu rowów przydrożnych pod zjazdami na posesje.

Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

 


Data archiwizacji: 2022-09-26 09:51:26

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [116 kB]
2022-06-27 09:30:39
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY wybór-si.pdf pobierz [406 kB]
2022-05-19 14:24:10
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT info z otwarcia ofert.pdf pobierz [401 kB]
2022-05-05 10:02:31
zobacz szczegóły

ODWOŁANIE

00_11032022_Odwołanie od SWZ_DW 934_Imielin_podpisane.pdf pobierz [381 kB]
2022-03-11 12:06:21
zobacz szczegóły

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU

zawiadomienie o odwołaniu.pdf pobierz [383 kB]
2022-03-11 12:06:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie_3.pdf pobierz [68 kB]
2022-04-15 09:13:11
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie zmian.pdf pobierz [67 kB]
2022-04-01 09:18:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie zmian.pdf pobierz [67 kB]
2022-03-21 09:04:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [150 kB]
2022-03-01 10:08:10
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz_dw_934.pdf pobierz [573 kB]
2022-03-01 10:08:10
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE info o kwocie.pdf pobierz [392 kB]
2022-05-05 09:04:22
zobacz szczegóły kosztorys do zmiany SWZ_5 z dnia 29.04.2022 r. kosztorys.zip pobierz [142 kB]
2022-04-29 11:23:28
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ_5 zmiana swz_5.pdf pobierz [380 kB]
2022-04-29 11:22:54
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ZMIAN SWZ załączniki do zmian.zip pobierz [1503 kB]
2022-04-26 11:29:35
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ_4 zmiana swz_4.pdf pobierz [540 kB]
2022-04-26 11:28:44
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ zmiana swz_3.pdf pobierz [380 kB]
2022-04-15 09:13:46
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTAŃ Z DNIA 13.04.2022 R. załaczniki do zapytań.zip pobierz [32424 kB]
2022-04-13 09:41:00
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ zmiana swz_2.pdf pobierz [380 kB]
2022-04-01 09:17:46
zobacz szczegóły WYCOFANIE ODWOŁANIA 22032022_Cofnięcie odwołania_DW 934_Imielin_podpisane.pdf pobierz [216 kB]
2022-03-23 10:10:43
zobacz szczegóły OBOWIĄZUJĄCY OPZ opz_rb_dw_934_obowiazujacy.PDF pobierz [2345 kB]
2022-03-21 09:05:10
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ zmiana swz.pdf pobierz [405 kB]
2022-03-21 09:04:44
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamówienia.zip pobierz [7426 kB]
2022-03-01 10:12:32
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA DP_934.zip pobierz
2022-03-01 10:08:10
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_1.pdf pobierz [7384 kB]
2022-04-13 09:40:27

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl