Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-04-20 08:34:33

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/PN/220923/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA UNIJNA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa obejmuje podział na następujące odcinki drogi:

- etap I: Mikołów - Wyry - od km 0+053 do km 5+069,

- etap II: Wyry - Gostyń - od km 5+100 do km 13+028 - odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- etap III: Gostyń - Kobiór - od km 13+477 do km 15+441.

 

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

 

 


Data archiwizacji: 2023-07-18 14:55:38

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [112 kB]
2023-04-18 09:16:10
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY wybór_si.pdf pobierz [348 kB]
2023-03-21 15:13:17
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT info z otwracia ofert.pdf pobierz [333 kB]
2023-02-01 09:52:36
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE opublikowane ogłoszenie o zmianie_4.pdf pobierz [49 kB]
2023-01-25 09:04:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE ogłoszenie o zmianie_3.pdf pobierz [68 kB]
2023-01-09 09:16:09
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [69 kB]
2022-12-16 09:21:23
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [69 kB]
2022-12-06 09:11:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [75 kB]
2022-11-04 10:39:10
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia 1 swz_dw_928.pdf pobierz [578 kB]
2022-11-04 10:39:10
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE info o kwocie.pdf pobierz [320 kB]
2023-02-01 09:02:34
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ zmiana swz_5.pdf pobierz [318 kB]
2023-01-25 14:29:07
zobacz szczegóły OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 2 formularz ofertowy_obowiązujący.docx pobierz [30 kB]
2023-01-25 09:07:27
zobacz szczegóły OBOWIĄZUJĄCY OPZ obowiązujący OPZ.pdf pobierz [1683 kB]
2023-01-25 09:06:41
zobacz szczegóły OBOWIĄZUJĄCE PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY- ZAŁĄCZNIK 11 I 11A OBOWIĄZUJĄCE PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.zip pobierz [1037 kB]
2023-01-25 09:06:29
zobacz szczegóły ZMIANA SWZ + ZMIANA TERMINU_4 zmiana swz + termin_p.pdf pobierz [365 kB]
2023-01-25 09:04:54
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTAŃ Z DNIA 13.01.2023 R. załączniki do zapytań z dnia 13.01.2023.zip pobierz
2023-01-13 14:14:36
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT_3 zmiana terminu_3.pdf pobierz [318 kB]
2023-01-09 09:16:33
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT_2 zmiana terminu_2.pdf pobierz [382 kB]
2022-12-16 09:19:30
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana terminu.pdf pobierz [382 kB]
2022-12-06 09:11:24
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA dokumentacja_dw_928.zip pobierz
katalog z plikamido pobrania dokumentacja_dw_928
2022-11-04 10:39:10
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamówienia.zip pobierz [23175 kB]
2022-11-04 10:39:10
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_3.pdf pobierz [320 kB]
2023-01-23 14:23:43
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_2_p.pdf pobierz [332 kB]
2023-01-20 12:29:21
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_1_p.pdf pobierz [1121 kB]
2023-01-13 14:09:59

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl