Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-12-08 16:55:54

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/221017/3
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ”PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODC. OD DK44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK1”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem pełnienie czynności nadzoru autorskiego na zadaniu jw. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT informacja otwarcie ofert.pdf pobierz [459 kB]
2022-11-25 09:10:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia NA DW928.pdf pobierz [38 kB]
2022-11-14 12:32:54
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [153 kB]
2022-11-04 12:13:01
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia swz - nadzor autorski.pdf pobierz [425 kB]
2022-11-04 12:13:01
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [444 kB]
2022-11-25 08:02:46
zobacz szczegóły zmiana SWZ zmiana SWZ.pdf pobierz [463 kB]
2022-11-14 12:33:21
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOK. PROJ. DW928.zip pobierz [35344 kB]
2022-11-04 12:13:01
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumnety zamowienia.zip pobierz [3716 kB]
2022-11-04 12:13:01
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 1 pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pobierz [467 kB]
2022-11-22 12:07:06

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl